Kalendář událostí

Písečné jumpy s JK Animals
neděle, 1. březen 2020, 08:00 - 16:00
Shlédnutí : 1495

Agility klub Jumpingdogs z.s. Lednice Vás srdečně zve na III. ročník oficiálních závodů

 

Písečné jumpy s JK Animals

 

1.3. 2020

místo konání: hala stáje Hlavenka Mikulov

loc: 48°48'31.355"N, 16°40'27.307"E

povrch: písek s gumotextilií

velikost parkuru: 18 x 36 m

časomíra: elektronická

účastníci: počet omezen na 80 týmů

rozhodčí: Jaroslava Podmolová

program:

8:00 – 8:30 prezence 
8:30 – Zahájení závodů

Jumping 1
Jumping 2
Jumping 3

Změna programu vyhrazena!

Vyhlášení výsledků bude vždy po doběhu všech kategorií jednotlivých běhů.

startovné: 
400,- /17 euro - první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
350,- /15 euro - druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
nečlen KAČR příplatek 100,-/tým
Startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka.

kategorie:

S – výška překážek 25 cm

M – výška překážek 35 cm

L – výška překážek 55 cm

Kategorie veteránů NENÍ vypsána.

přihlášky a platby:
Přihlašování probíhá výhradně elektronicky na https://kacr.info/competitions/3190
 kde také naleznete aktuální startovní listinu. Platby v Kč zasílejte na účet 2700901888/2010, platby v EUR zasílejte na účet IBAN CZ 0320100000002700901888, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, název účtu: Jumpingdogs, variabilní symbol 01032020, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP.
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

podmínky účasti: Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

ceny a vyhodnocení: V každém běhu budou vyhlášeni a odměněni vždy minimálně 3 nejlepší týmy.

občerstvení: není zajištěno, k dispozici bude horký čaj pro všechny zdarma

protest: po složení nevratné zálohy 800,- do 30 minut po skončení závodu

uzávěrka přihlášek: 20.2.2020 nebo po naplnění kapacity závodu

více informací: info@jumpingdogs.cz nebo Ing. Stanislav Čechlovský, tel: 774022163