Kalendář událostí

Nejdecký trojskok
neděle, 23. srpen 2020, 06:00 - 18:00
Shlédnutí : 1294

KLUB JUMPINGDOGS Z.S. VÁS SRDEČNĚ ZVE 23.8.2020 NA TROJZKOUŠKY

NEJDECKÝ TROJSKOK

místo konání:cvičák Jumpingdogs z.s., Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)

zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra

rozhodčí: Roman Lukáč ml. (SK)

registrace: https://kacr.info/competitions/3270

startovné:

380 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 16 EUR

330 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 14 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 90 týmů

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

kategorie:

S – výška překážek 25 cm

M – výška překážek 35 cm

L – výška překážek 55 cm

Kategorie veteránů NENÍ vypsána.

plánované časy prezence - ZMĚNA VYHRAZENA...

A2 07:00- 07:20

A3 10:00 - 10:20

A1 13:40 - 14:00          

program:

7:30 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A2

pokračovat se bude kategorií A3 a A1

přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na https://kacr.info/competitions/3270, kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 23082020, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další: uzávěrka přihlášek 20.8.2020 nebo do naplnění kapacity závodů.

Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Občerstvení bude zajištěno na místě.

podmínky účasti:  Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznau z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.