Kalendář událostí

Nejdecký trojskok
neděle, 13. červen 2021
Shlédnutí : 897

KLUB JUMPINGDOGS Z.S. VÁS SRDEČNĚ ZVE 13.6.2021 NA TROJZKOUŠKY

NEJDECKÝ TROJSKOK

místo konání:cvičák Jumpingdogs z.s., Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)

zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra

rozhodčí: Jaroslava Podmolová

registrace: https://kacr.info/competitions/3603

startovné:

400 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 17 EUR

350 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 15 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 70 týmů

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

kategorie:

S – výška překážek 25 cm

M – výška překážek 35 cm

L – výška překážek 55 cm

Kategorie veteránů NENÍ vypsána.

plánované časy prezence - ZMĚNA VYHRAZENA...

A2 07:30- 07:50

A3 9:00 - 9:20

A1 12:00 - 12:20          

program:

8:00 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A2

pokračovat se bude kategorií A3 a A1

přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na https://kacr.info/competitions/3270, kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 13062021, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další: uzávěrka přihlášek 31.5.2021 nebo do naplnění kapacity závodů.

Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Občerstvení NEBUDE zajištěno.  600 - 1000m od cvičáku se nachází výdejní okénka, kde se můžete v případě zájmu občerstvit.

podmínky účasti:  Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznau z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.