Kalendář událostí

Nejdecký Trojskok
pátek, 19. duben 2019
Shlédnutí : 1241

KLUB JUMPINGDOGS Z.S. VÁS SRDEČNĚ ZVE NA TROJZKOUŠKY 19.4.2019

místo konání:cvičák Jumpingdogs z.s., Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)

zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra

rozhodčí: Jaroslava Podmolová (CZ)

registrace: https://kacr.info/competitions/2848

startovné:

350 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 15 EUR

300 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 13 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 90 týmů

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

plánované časy prezence - ZMĚNA VYHRAZENA...

A2 07:00- 07:25

A3 bude upřesněno po uzávěrce

A1 bude upřesněno po uzávěrce            

program:

7:30 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A2

pokračovat se bude kategorií A3 a A1

přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na https://kacr.info/competitions/2848, kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 19042019, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další: uzávěrka přihlášek 8.4.2018 nebo do naplnění kapacity závodů.

Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Občerstvení bude zajištěno na místě.

podmínky účasti:  Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznau z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

Registrace uzavřeny

Registrovaní

Barbora Čechlovská
Tick.png
Stanislav Čechlovský
Tick.png
Andrea Mrázová
Tick.png
Zuzana Pavelcová
Tick.png
Veronika Hudáková
Tick.png
Petra Sněhotová
Tick.png
Adéla Havlíková
Tick.png
Vítek Minařík
Tick.png
Kateřina Bednářová
Tick.png
Martina Horáková
Tick.png
Radim Šuldes
Tick.png
Lukáš Trecha
Tick.png
Petr Sůkal
Tick.png
Registrovaný (13/16)Stav registrace