Kalendář událostí

Nejdecký trojskok
pátek, 7. duben 2023
Shlédnutí : 972

KLUB JUMPINGDOGS Z.S. VÁS SRDEČNĚ ZVE 7.4.2023 NA TROJZKOUŠKY

NEJDECKÝ TROJSKOK

místo konání:cvičák Jumpingdogs z.s., Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)

zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra

rozhodčí: Kristýna Lukešová

registrace: Databáze Agility - Lednice/Nejdek - Nejdecký trojskok (kacr.info)

startovné:

450 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 20 EUR

400 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 18 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 80 týmů

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

kategorie:

XS, S, M, I, L

Pořadí běhů: vždy M, I, L, XS, S

plánované časy prezence - ZMĚNA VYHRAZENA...

A2 07:15 - 07:30

A3 9:15 - 9:30

A1 14:00 - 14:15

program:

7:45 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A2

pokračovat se bude kategorií A3 a A1 - časy jsou pouze orientační

přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na: kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 07042023, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další: uzávěrka přihlášek 30.3.2023 nebo do naplnění kapacity závodů.

Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Drobné občerstvení bude zajištěno v místním bufetu.

podmínky účasti:  Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.