Kalendář událostí

Nejdecký Trojskok II.
sobota, 12. srpen 2023
Shlédnutí : 644
Kontakt Adéla Havlíková - tel.: 737 309 855

Zveme Vás na Nejdecký Trojskok II. 

místo konání:cvičák Jumpingdogs z.s., Lednice – Nejdek (GPS: 48.810774, 16.778915)

zázemí: povrch tráva, elektronická časomíra

rozhodčí: Barbora Škarnitzlová

registrace: kacr.info

startovné:

450 Kč první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 20 EUR

400 Kč druhý a další pes, člen KAČR, zahraniční účastníci 18 EUR

nečlen KAČR příplatek 100,-/tým

počet omezen na 85 týmů

startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka

kategorie:

XS, S, M, I, L

Pořadí běhů: vždy M, I, L, XS, S

plánované časy prezence

A3 7:15 - 7:30

A1 10:45 - 11:00

A2 13:45 - 14:00

program:

7:50 zahájení prohlídky první zkoušky kategorie A3

pokračovat se bude kategorií A1 a A2 - časy budou upřesněny po uzávěrce

přihlášky a platby: přihlašování probíhá výhradně elektronicky na: kde naleznete aktuální startovní listinu.

Platby v Kč zasílejte na účet: 2700901888/2010,

platby v EUR zasílejte na účet: IBAN CZ0320100000002700901888, BIC/SWIFT

FIOBCZPPXXX, variabilní symbol 12082023, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP. Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

další: uzávěrka přihlášek 4.8.2023 nebo do naplnění kapacity závodů.

Vyhlášeny a odměněny budou první tři týmy každé kategorie a úrovně.

Drobné občerstvení bude zajištěno v místním bufetu.

podmínky účasti:  Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start.  Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Podáním přihlášky závodník přebírá odpovědnost za škody způsobené svým psem. Dále souhlasí se zpracováním svých osobních údajů a pořizováním podobizny nebo zvukového či obrazového záznamu z uvedené akce. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

Místo Cvičák Lednice (Nejdek)
Česká republika