Kalendář událostí

Podpálavská drkotačka VII.
sobota, 17. únor 2018
Shlédnutí : 832

Agility klub Jumpingdogs z.s. Lednice Vás srdečně zve na VII. ročník oficiálních závodů

PODPÁLAVSKÁ DRKOTAČKA

17. 2. 2018

místo konání: hala stáje Hlavenka Mikulov

loc: 48°48'31.355"N, 16°40'27.307"E

povrch: písek s gumotextilií

časomíra: elektronická

účastníci: počet omezen na 80 týmů

rozhodčí: Eva Svobodová

program:

7:00 – 7:45 prezence 
8:00 – Zahájení závodů
Agility
Zkoušky A1, A2, A3
Jumping

Změna programu vyhrazena!

Vyhlášení výsledků bude vždy po doběhu všech kategorií jednotlivých běhů.

startovné: 
350,- /15 euro - první pes, člen KAČR, zahraniční účastníci
250,- / 11 euro - druhý a další pes, veteráni, člen KAČR, zahraniční účastníci
nečlen KAČR příplatek 100,-/tým
Startovné je nevratné, pouze se zajištěním si náhradníka.

Kategorie veteránů je na tomto závodu otevřena. 

přihlášky a platby:
Přihlašování probíhá výhradně elektronicky na https://kacr.info/competitions/2529, kde také naleznete aktuální startovní listinu. Platby v Kč zasílejte na účet 2700901888/2010, platby v EUR zasílejte na účet IBAN CZ 0320100000002700901888, BIC/SWIFT FIOBCZPPXXX, název účtu: Jumpingdogs, variabilní symbol 17022018, do zprávy pro příjemce uveďte jméno psovoda a číslo VP.
Na přihlášky bez zaplaceného startovného nebude brán zřetel!

podmínky účasti: Věk psa min. 18 měsíců, platné očkování, výkonnostní průkaz. Háravé feny je nutno nahlásit při prezenci a zajistit jim podložku na start. Za škody způsobené psem zodpovídá psovod. Závodu se nesmí zúčastnit pes s kupírovanýma ušima. V areálu je každý psovod povinen uklízet po svém psovi. Po dobu závodu ručí psovod v plné míře za svého psa. Pořadatel a ani majitel areálu neodpovídají za škody, způsobené závodníkům nebo dalším osobám během závodů. Soutěží se dle platného Řádu agility ČR.

ceny a vyhodnocení: Poháry, medaile a zajímavá překvapení. V každém běhu budou vyhlášeni a odměněni vždy minimálně 3 nejlepší týmy. Speciální cena: Nejlepší fena a nejlepší pes kategorie SA, MA, LA (součet agility a jumpingu)

občerstvení: zajištěno v místní restauraci

protest: po složení nevratné zálohy 700,- do 30 minut po skončení závodu

uzávěrka přihlášek: 8.2.2018 nebo po naplnění kapacity závodu

více informací: info@jumpingdogs.cz nebo Ing. Stanislav Čechlovský, tel: 774022163